Oferta

Dzisiejszy świat cechuje:

 • zmienność
 • złożoność
 • nieprzewidywalność trendów i cykli ekonomicznych
 • globalizacja gospodarki
 • pojawiające się zupełnie nowe obszary ryzyka.

To powoduje, że podejmowanie przez Ciebie trafnych decyzji biznesowych jest coraz trudniejsze.

Nazywam się Radosław Mroczka i w obliczu złożonej sytuacji rynkowej pomagam przedsiębiorcom:

 • szybko i skutecznie rozwiązywać problemy biznesowe: finansowe i prawne
 • podejmować jak najlepsze decyzje gospodarcze i inwestycyjne
 • sprostać wyzwaniom w funkcjonowaniu na rynku w przyszłości.

Nieznajomość trendów na rynkach finansowych może stanowić poważną barierę na drodze do efektywnego rozwoju Twojej firmy i pomnażania majątku. Dlatego oferuję najwyższej jakości indywidulane rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.

Radosław Mroczka

Jak mogę pomóc?

Doradztwo biznesowe – Biznes Plany, Analizy

Oferuję rzetelną pomoc przy opracowywaniu profesjonalnych analiz i raportów (biznes plany, oceny, strategie, studia wykonalności), np. biznes plan wspomagający rozwój firmy zgodnie z trendami rynku i preferencjami właścicieli i inwestorów.
Opracowane dokumenty zawierają przejrzyste i wyczerpujące dane dotyczące wyników planowanej i prowadzonej działalności. Umożliwiają poznanie mocnych i słabych stron oraz wykorzystanie szans i zapobieganie zagrożeniom biznesowym aby podejmować świadome, oparte na racjonalnej analizie, decyzje.

Doradztwo gospodarcze – Strategia Rozwoju Firmy

Nieprzewidywalność współczesnych trendów w biznesie odzwierciedla świat VUCA, czyli akronim stworzony na określenie naszej rzeczywistości przez amerykańskich strategów wojennych od pierwszych liter słów: Volatility (zmienność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność), i Ambiguity (niejednoznaczność).
To sprawia, iż przedsiębiorstwa potrzebują kompleksowej strategii wspartej odpowiednimi indywidualnymi rozwiązaniami organizacyjnymi, prawnymi, finansowymi czy technologicznymi. Oferuję opracowanie i wdrożenie krótko lub długoterminowej strategii firmy, zawierającej odpowiedni model biznesowy. To podstawa rozwoju i sukcesu rynkowego.

Zarządzanie

Zarządzanie w przedsiębiorstwie rozpatrywać można na wielu poziomach organizacji. To sztuka łączenia różnych środków, którymi dysponuje przedsiębiorstwo, tak aby osiągnęło cele inwestorów i/lub właścicieli z maksymalną skutecznością i efektywnością. Oferuję „dopasowane na miarę” metody zarządzania w obszarach: operacyjnym (np. planowanie produkcji, budżetowanie), taktycznym (np. benchmarking czy analiza finansowa) oraz strategicznym (analiza strategiczna, SWOT, PEST czy inne), które prowadzą do osiągnięcia ustalonych przez Ciebie celów.

Proponuję rozwiązania, które usprawnią zarządzanie, sprzedaż i finanse. Zapewniam i stwarzam warunki aby przedsiębiorstwo działało zgodnie z założeniami, realizując misję, osiągając cele i  dynamiczny lub zrównoważony rozwój. Oferuję odpowiedzialność za efektywną realizację działań w firmie w wyniku przeprowadzonych przeze mnie audytów lub warsztatów. Również jako menadżer, compliance manager, shadow manager lub interim manager przedstawiam sprawdzone mechanizmy, których zastosowanie pozytywnie wpływa na realizację zadań, motywację i dobrostan pracowników.

Rynki finansowe (Giełda, Forex, Inwestycje)

Dla profesjonalistów giełda jest barometrem gospodarki, na jej podstawie można przewidzieć zarówno okres dobrej, jak i złej koniunktury w gospodarce. Bardzo często zmiany indeksów giełdowych wyprzedzają zmiany trendów gospodarczych, czasami dokonując tego w momentach najmniej spodziewanych dla inwestorów i przedsiębiorców. Prawidłowe odczytanie trendów giełdowych jest istotne dla rozwoju, wspomaga wzrost wartości firmy poprzez dokonywanie dobrych inwestycji, chroni przed stratą związaną z realizacją inwestycji w mało sprzyjających okolicznościach. Dlatego oferuję wsparcie w ww. zakresie.

Jeszcze większe znaczenie czynników globalnych widoczne jest w przypadku pozagiełdowego światowego rynku handlu walutami, który współtworzą instytucje finansowe z całego świata oraz inni inwestorzy, czyli Forexu. Rynek ten charakteryzuje się dużą zmiennością i ogromnymi możliwościami wynikającymi z notowań nie tylko walutowych instrumentów pochodnych lecz również indeksów giełdowych, akcji światowych spółek, towarów, surowców czy kryptowalut. Wszystko to powoduje, iż jako profesjonalista znajduję dla Ciebie odpowiedzi na wiele pytań dotyczących trendów w niemal każdej dziedzinie gospodarki.

Doradztwo i zarządzanie finansami

W zakresie zarządzania finansami oferuję działania mające na celu bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów firmy, zwiększanie jej potencjału w osiąganiu wyższych zysków z działalności i obniżenie kosztów operacyjnych. Następuje  wówczas optymalizacja procesów finansowych, co skutkuje zwiększeniem efektywności, rentowności i dynamiki wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

Proponuję dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości sposób pozyskania kapitału na bieżącą działalność lub finansowanie inwestycji w postaci pożyczki na preferencyjnych zasadach, kredytu komercyjnego, dotacji dla przedsiębiorców, dotacji unijnej, leasingu czy Venture Capital lub Private Equity.

Doradztwo prawne

Świadczę kompleksowe usługi w zakresie wszystkich zagadnień i działań prawnych w celu zapewnienia przejrzystego i efektywnego wsparcia Ciebie i Twojej firmy w zaspokajaniu potrzeb biznesowych i osiąganiu sukcesu.

Oferuję kompleksowe, międzysektorowe i multidyscyplinarne doradztwo prawne i dostarczam praktyczne rozwiązania na każdym etapie działalności Twojego przedsiębiorstwa.

 

Wynagrodzenie ustalam z Klientem i uzależniam od nakładu pracy, stopnia zawiłości i skomplikowania danej sprawy czy opracowanej analizy trendów, inwestycji, raportu, oceny, planu pozyskania kapitału, strategii, audytu czy warsztatów. Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia w formie miesięcznego ryczałtu.

Wartości które są dla mnie ważne:

 • indywidualne podejście
 • wzajemne zaufanie i życzliwość
 • pasja i zaangażowanie

Aktualności

Oferta

Doradztwo biznesowe i prawne – unikalne połączenie rozwiązań, które zyskują na znaczeniu

Doradztwo biznesowe i prawne - unikalne połączenie Żyjemy w nadzwyczajnie dynamicznym i stale zmieniającym się otoczeniu. Wielu…

Pełna treść
Oferta

Podatek cyfrowy w Polsce i na świecie. Czy zapłacą tylko najbogatsze firmy technologiczne?

Powszechnie znany jest problem związany z unikaniem płacenia podatków przez międzynarodowe korporacje. Erozja bazy podatkowej i transfer…

Pełna treść
Oferta

Chcesz otrzymać wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Chcesz otrzymać wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej? Skontaktuj się, jeśli chcesz efektywnie skorzystać z finansowego wsparcia. Mimo,…

Pełna treść

Zaufali mi m.in.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Pozostańmy w kontakcie

Moją misją jest wdrażanie dopasowanych, funkcjonalnych i kreatywnych rozwiązań w sektorze małych, średnich i dużych firm w różnych branżach. Oferuję odpowiedzialność za efektywną realizację działań dla Twojej firmy jako konsultant, menadżer, compliance manager, shadow manager lub interim manager.

Podstawą moich działań jest uzyskanie Efektu Flow, czyli koncentracji umysłu na wykonywanych zadaniach tak, aby uzyskać poczucie satysfakcji i przepływu, w którym świadomość i uwaga w 100% pochłonięte i skoncentrowane są na uzyskaniu najlepszej jakości efektu. Jeśli masz pytania, koniecznie zapytaj. Zapraszam do współpracy! Usłyszymy lub zobaczymy się wkrótce?