Podatek cyfrowy w Polsce i na świecie. Czy zapłacą tylko najbogatsze firmy technologiczne?

Podatek cyfrowy w Polsce i na świecie. Czy zapłacą tylko najbogatsze firmy technologiczne?

Powszechnie znany jest problem związany z unikaniem płacenia podatków przez międzynarodowe korporacje. Erozja bazy podatkowej i transfer zysków do rajów podatkowych stanowią realny problem dla światowych gospodarek. Odpowiednie dostosowanie przepisów prawa podatkowego z punktu widzenia rozwoju rozwiązań cyfrowych oraz postępującej globalizacji jest dużym wyzwaniem. W artykule przedstawiam istotę i przesłanki dotyczące wprowadzenia na forum OECD kwestii dotyczących podatku cyfrowego, w szczególności genezę wypracowywania nowych zasad opodatkowania dużych, międzynarodowych przedsiębiorstw, tzw. „gigantów cyfrowych”, takich jak Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google czy Microsoft.

Wskazano ponadto iż kwestia dotycząca nadużywania możliwości optymalizacyjnych i nie płacenia przez przedsiębiorstwa „cyfrowe” niższych efektywnie stawek podatku dochodowego niż przedsiębiorstwa „tradycyjne”, wymaga podjęcia nowych, dodatkowych badań. Aby osiągnąć cel wykorzystano takie metody badawcze, jak m.inn. : kwerenda literatury, studium aktów prawnych oraz analiza porównawcza.

  1. 1789652

 

THE ISSUE OF DIGITAL TAX IN POLAND AND IN THE WORLD. WILL ONLY RICH DIGITAL (gsijournal.eu)

Powrót do wszystkich wpisów